پیوند های مفید

New Page 1

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک(:

 https://irandoc.ac.ir/پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

 https://isc.gov.ir/faسامانه مشابه یاب متون کشوری سمیم نور:

 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default

 

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

 https://www.sid.ir/

 

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین « با رویکرد برنامه ریزی درسی »:

 http://coepsch.isfedu.ir/

 

پنجمین همایش ملی تربیت معلم:

http://hmt5.cfu.ac.ir/


اولین همایش ملی مدرسه فردا:

https://www.symposia.ir/FSCHOOL01