مقالات پذیرفته شده

مقالات پذیرفته شده جهت درج در کتابچه الکترونیک همایش
New Page 1

عنوان

ارسال کننده

نویسندگان

نوع پذیرش

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی

احمد عربی جونقانی

امیر   ابراهیمی  احمد   عربی جونقانی  

 

درج در CD

تبیین ویژگیهای مطلوب محتوا و اهداف برنامه درسی هنر دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان

احمد عربی جونقانی

منوچهر   علیان  احمد   عربی جونقانی     

 

درج در CD

واکاوی نقش طراحی برنامه درسی در تدریس راهیابانه‌ی آموزگاران ایرانی

آسیه آال مراد

دکتر مرضیه   دهقانی دکتر زهرا   نیکنام دکتر محبوبه   عارفی   

درج در CD

ارتباط هوش فرهنگی با آموزش چندفرهنگی و همدلی بین فرهنگی در بین معلمان ابتدایی شهرستان ارومیه

جواد کیهان

دکتر جواد   کیهان       

 

درج در CD

ویژگی رشد اخلاقی دوره کودکی دوم و کاربرد های تربیتی آن

حانیه پورباقر شهری

حانیه   پورباقر شهری       

 

درج در CD

بررسی ارتباط عمودی کتاب های قرآن پایه های چهارم و پنجم و ششم دوره ی ابتدایی

حسن رمضانی

سیدصالح   اسدی  مصطفی   جعفری  حسن   رمضانی   

 

درج در CD

بررسی و تحلیل چالش های تلفیق در برنامه درسی دوره ابتدایی با تاکید بر توسعه دانش و آموزش معلمان

حسین بهاری

دکتر محمد رضا   امام جمعه دکتر علی رضا   عصاره دکتر حسین   بهاری  احمد   عربی جونقانی 

درج در CD

کاربرد تمرین های مبتنی بر تفکر ژرف اندیشانه در توسعه یادگیری پژوهش محور در درس علوم دوره ابتدایی

خاطره محمدجعفری

دکتر خاطره   محمدجعفری دکتر مهدی   محمدی     

 

درج در CD

ارزشیابی نقش درس تفکر و پژوهش بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه 5 شهر تهران

رضا فضلعلی زاده

دکتر رضا   فضلعلی زاده       

 

درج در CD

بررسی چالشها و ارائه راهکاربرای بهینه سازی عملکرد مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان ومدیران مدارس ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش تهران

رضا فضلعلی زاده

دکتر رضا   فضلعلی زاده       

 

درج در CD

بررسی تاثیریادگیری معکوس بر تفکر خلاق دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ابتدایی در درس علوم تجربی منطقه ٤ آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصیلی ٩8-٩7

رضا فضلعلی زاده

دکتر رضا   فضلعلی زاده       

 

درج در CD

بررسی نقش ارزشیابی توصیفی بر یاد گیری خود تنظیمی دوره دوم مقطع ابتدایی دخترانه شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 98-97و ارزشیابی آن از دیدگاه معلمان و مدیران

رضا فضلعلی زاده

دکتر رضا   فضلعلی زاده       

 

درج در CD

ارزشیابی نقش الگوهای یادگیری مبتنی بر فاوا در تفکر خلاق دانش آموزان دختر دوره ابتدایی پایه چهارم منطقه 2 شهر تهران سال تحصیلی ( 98-97 ) از دیدگاه مدیر...

رضا فضلعلی زاده

دکتر رضا   فضلعلی زاده       

 

درج در CD

مقایسه خودکارآمدی معلمان آموزش عادی و آموزش ویژه در اجرای برنامه درسی فراگیر دانش‏آموزان دارای آسیب شنوایی

روجا فکور

روجا   فکور دکتر صمد   ایزدی     

 

درج در CD

تاثیر آموزش بازی های ریتمیک بر مهارتهای اجتماعی و تکانشگری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره اول ابتدایی

زهرا زین الدینی میمند

دکتر زهرا   زین الدینی میمند        

 

درج در CD

بررسی تاثیر فعالیتهای مکمل و فوق برنامه بر خودباوری دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان بردسیر

زهرا زین الدینی میمند

دکتر زهرا   زین الدینی میمند       

 

درج در CD

تاثیر برنامه درسی دوره ی متوسطه اول بر سواد زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه 12 شهر تهران

زهرا سادات عظیمی

زهرا سادات   عظیمی  ، دکتر حمیدرضا رضازاده بهاران    

 

درج در CD

بررسی نقش مدرسه نامرئی در فرآیندهای شناختی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان

زهره برات زاده

زهره   برات زاده       

 

درج در CD

همخوانی عنصر ارزشیابی در برنامه درسی قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از بعد تربیت شهروندی

زهره یوسفی نژاد لنگرودی

زهره   یوسفی نژاد لنگرودی دکتر پروین   احمدی دکتر پروین   صمدی   

درج در CD

بررسی تاثیر دست سازه ها بر میزان مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یادگیری از دیدگاه معلمان

زیبا نیک محمدی

زیبا   نیک محمدی       

 

درج در CD

برنامه آموزش تفکر به کودکان: داستان‌های قرآنی مناسب برای تربیت عقلانی همگانی

زینب اجلالی

دکتر زینب   اجلالی دکتر حسین   مومنی مهمویی دکتر احمد   اکبری   

 

درج در CD

فلسفه برای کودکان (p4c): محتوای تامل برانگیز برای فلسفیدن یا فرایند تفکر در حلقه کندوکاو

زینب اجلالی

دکتر زینب   اجلالی دکتر احمد   اکبری دکتر حسین   مومنی مهمویی   

درج در CD

کودکان کار؛در اندیشه بازتولید نابرابری اجتماعی یا تحرک اجتماعی

ژیلا حیدری نقدعلی

محمد حسین حجتی منش. بهفر حیدری

درج در CD

واکاوی تعاملات دانش اموز و معلم در رویکرد یادگیری مبتنی برهمکاری:دوره ابتدایی

سارا صفری

سارا   صفری  فرانک   تاجمیری  سمانه   یگانه   

 

درج در CD

واکاوی علل ناکارآمد بودن دوره های ضمن خدمت از نظر معلمان مقطع ابتدایی

سارا نصیری

سارا   نصیری       

 

درج در CD

بررسی و کاوش چالش‌های آموزش فلسفه به کودکان

ساناز ماهری

ساناز   ماهری دکتر علیرضا   عراقیه     

 

درج در CD

مطالعه‌ی نحوه‌ی آموزش معماری در کتاب‌های ریاضی مقطع دبستان سال 1396 ایران بر اساس دیدگاه آموزشی ویتروویوس

سپهر خردمند

سپهر   خردمند دکتر سوزان   حبیب     

 

درج در CD

تربیت شهروندی دیجیتال در دوره ی ابتدایی

ستاره جودزاده

ستاره   جودزاده دکتر غلامحسین   رحیمی دوست     

 

درج در CD

آسیب های آزمون ورودی مدارس تیزهوشان بر برنامه درسی دوره ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی دخترانه شهر تبریز در سال 96-97

سحر درستی

سحر   درستی       

 

درج در CD

چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم قانون پذیری سعید(نام مستعار) را اصلاح کنم؟

سعید صمدی بویاغچی

سعید   صمدی بویاغچی       

 

درج در CD

بررسی تاثیروماندگاری 10 هفته آموزش و تمرین برنامه طرح ملی تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی(طنابزنی) بر تعادل دانش آموزان دختر 10ساله

سلمان لطفی

سلمان   لطفی  زهرا   عزیزی گرمه خانی دکتر رکسانا   رشیدپور  شیما   نوروزی 

درج در CD

ارتقا هوش‌هیجانی با کمک آموزه‌های مفاهیم و عناصر معماری موجود در کتاب‌های مقطع دبستان سال1396 ایران

سمر زرگری‌نژاد

دکتر سمر   زرگری‌نژاد دکتر سوزان   حبیب     

درج در CD

توصیف عدالت آموزشی از منظر کلاس های چند پایه در شهرستان گتوند

سمیرا فرزی

زینب   الیاسی وند  فاطمه   ضیائی مهر  سمیرا   فرزی   

 

درج در CD

تحلیل وضعیت عدالت آموزشی؛ چالش ها و راهکارها

سمیه حسنوند

سمیه   حسنوند  فاطمه   باوزین     

 

درج در CD

بررسی رابطه کیفیت زندگی با فرسودگی شغلی در معلمان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد

سمیه حسنوند

سمیه   حسنوند  فاطمه   باوزین     

 

درج در CD

واکاوی فرصت های مدارس ابتدایی و ارائه ی بدیل و متنوع

سمیه عبادی

سمیه   عبادی دکتر مرتضی   شاه مرادی     

 

درج در CD

واکاوی نقش عوامل فیزیکی محیط‌های یادگیری بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی

سوگل یزدان خو

سوگل   یزدان خو  سپیده شریفی  زینب   تدین چهارسوقی   

درج در CD

بررسی جایگاه فناوری در برنامه درسی جمهوری اسلامی ایران: حیطه ای مغفول اما کلیدی

سولماز خادمی

سولماز   خادمی  سید محمد   سجادی     

 

درج در CD

بخشودگی و کمال گرایی معلمان ابتدایی: نمونه موردی معلمان ابتدایی شهر زاهدان

سیدرضا بلاغت

دکتر سیدرضا   بلاغت       

 

درج در CD

بررسی سنجش خوانایی کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی براساس دو فرمول لافلین و کلوز

سیدصالح اسدی

سیدصالح   اسدی  لیلا   ابراهیم خانی     

 

درج در CD

واکاوی چالش های پیش روی معلمان در مدارس غیردولتی و بررسی پیامد های آن در کیفیت تدریس معلمان

سیده رضوانه ابراهیمی

سیده رضوانه   ابراهیمی       

 

درج در CD

تبیین ویژگی های برنامه درسی چند فرهنگی بر اساس اهداف تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی

سیده هما عقیلی

سیده هما   عقیلی دکتر رضوان   حکیم زاده دکتر علیرضا   صادقی دکتر مجید   علی عسگری  مسعود   بیدلی نامنی

درج در CD

وضعیت مولفه های برنامه درسی مهارت های اجتماعی در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدائی

سیروس منصوری

دکتر سیروس   منصوری       

 

درج در CD

واکاوی دانش محتوایی و شخصی عملی معلمان پایه ی ششم دوره ی ابتدایی منطقه 13 شهر تهران از روش های تدریس

شادی نصرتی

شادی   نصرتی دکتر علی   حسینی     

 

درج در CD

بررسی تاثیر طراحی باز خوانی در طرح درس سالانه بر میزان پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و نگرش دانش آموزان مقطع ابتدایی

شب بو حقگو

دکتر افضل السادات   حسینی  شب بو   حقگو     

 

درج در CD

دستیابی به مهارت های ذهنی در عصر دانایی با تاکید بر دوره ی ابتدایی

شیدا نصرالهی

دکتر پروین   صمدی  شیدا   نصرالهی     

 

درج در CD

تجارب زیسته فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در مواجهه با دانش آموزان اختلال تمرکز

شیدا نصرالهی

سارا   جلال پور  شیدا   نصرالهی     

 

درج در CD

واکاوی نگرش معلمان در ارتباط با نقش رسانه ها در تربیت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره اول ابتدایی مناطق اول و دوم شهرستان سیرجان

شیوا صالحی

دکتر شیوا   صالحی دکتر محمد   جوادی پور     

 

درج در CD

رابطه اضطراب امتحان با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی

صدیقه محمدجانی

دکتر صدیقه   محمدجانی       

 

درج در CD

بررسی میزان اجرای عدالت آموزشی در دوره ابتدایی با نگاه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

عاطفه حجازی فر

عاطفه   حجازی فر  آیات   اعتمادی  فاطمه زهرا   راعی  محبوبه   عبدی 

درج در CD

تحلیل محتوا کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم دبستان براساس مولفه‌های چندفرهنگی

عبدالطیف مکتوبی

عبدالطیف   مکتوبی       

 

درج در CD

بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر کارایی شغلی وعملکردمعلمان آموزش وپرورش (مورد مطالعه:آموزش وپرورش آزادشهر) علی اصغراصغری مدرس مرکزشهیدبهشتی گنبد

علی اصغر اصغری

علی اصغر   اصغری       

 

درج در CD

میزان مطابقت کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی در دو حیطه شناختی و محتوایی با آزمون تیمز

علی عباسی

علی   عباسی       

 

درج در CD

تلفیق در برنامه درسی مطالعات اجتماعی ابتدایی: چالش ها و چشم انداز ها

فاطمه براتی ابراهیم زاده

فاطمه   براتی ابراهیم زاده دکتر عظیمه سادات   خاکباز     

 

درج در CD

ضرورت گسترش نگاه هنری در معلمان دوره ابتدایی:گامی در جهت حرفه ای شدن

فاطمه زهرا رضایی

فاطمه زهرا   رضایی       

 

درج در CD

توصیف رابطه بین عدالت آموزشی و یادگیری ادراک شده در مدارس دوره ابتدائی با روش AHP

فاطمه ضیائی مهر

دکتر پروین   صمدی  فاطمه   ضیائی مهر     

 

درج در CD

واکاوی ادراک دانش آموزان از مشق شب

فاطمه محمدزاده

حنانه   محمدی  فاطمه   شاهوی  فاطمه   محمدزاده  نرگس   حداد عادل 

درج در CD

بررسی رابطه میان آموزش مسئولیت پذیری و تاثیر آن در مهارت های شهروندی آموزشگاهی در میان دانش آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه 5 تهران

فرزانه آهنگری

فرزانه   آهنگری       

 

درج در CD

بررسی نقش آراستگی ظاهری معلم در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی

فرزانه خانمحمدی

فرزانه   خانمحمدی       

 

درج در CD

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو معکوس بر سازگاری (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در شهرستان مهاباد

فرزانه مدرسی

فرزانه   مدرسی       

 

درج در CD

بررسی نقش باورهای معرفت‏شناختی با هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژه دراجرای برنامه‏ی درسی

فرشته حسین تبارمرزبالی

فرشته   حسین تبارمرزبالی       

 

درج در CD

بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی (روش حل مساله و سکو سازی) در مقابل روش های یادگیری سنتی بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش اموزان ابتد...

فرشته محمدی

فرشته   محمدی       

 

درج در CD

بررسی دلالت های ساختن گرایی برای تکلیف مهارت محور

فروغ خسروی

دکتر فروغ   خسروی       

 

درج در CD

بازنمایی کارآفرینی در اسناد بالادستی با تاکید بر دوره ابتدایی

فرهاد فتحی

فرهاد   فتحی دکتر عفت   عباسی     

 

درج در CD

واکاوی تجارب زیسته دانش آموزان متوسطه دوم در یادگیری درس تاریخ به روش ایفای نقش

گلباغ داودی مهر

گلباغ   داودی مهر  سپیده   ونکی فراهانی     

 

درج در CD

گمارش، پرورش و نگاه داشت معلمان در نظام های تربیت معلم ;کره جنوبی، فنلاند و ایران : یک مطالعه تطبیقی

لیلا خزائی

دکتر لیلا   خزائی  امیر حسین   دارائی     

 

درج در CD

شناسایی چالش های جهانی برنامه درسی در دوره ابتدایی: فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

مجید بدخشان

دکتر فهیمه   کشاورزی  مجید   بدخشان     

 

درج در CD

اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس نیاز معلمان در شهرستان بشاگرد

مجید صالحی

مجید   صالحی       

 

درج در CD

بررسی کارکرد بازی های محلی در ارتقاء هوش های چندگانه کودکان

مجید محمدزاده

مجید   محمدزاده       

 

درج در CD

واکاوی نقش تعامل معلم و شاگرد در انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان

محدثه برزکار

محدثه   برزکار       

 

درج در CD

شناسایی نیاز های معلمان تازه استخدام (یک مطالعه کیفی)

محدثه دارابی

محدثه   دارابی  زینب   مهدوی زفرقندی  نجمه سادات   حسینی خضراباد دکتر کیوان   صالحی 

درج در CD

بررسی امکان و چگونگی بهره مندی از هنر و زیبایی شناسی در فرایند ارزشیابی دوره ابتدایی(با تاکید بر مطالعه برنامه درسی رشته بازیگری)

محسن فلاحتداری

محسن   فلاحتداری       

 

درج در CD

واکاوی جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی، نیرو های ماده 28، نیروهای خرید خدمات و سرباز معلمان و میزان موفقیتشان در فرایند یادگیری دانش آموزان براساس عدالت...

محمد علی پیرکمالی

دکتر محمد علی   پیرکمالی دکتر حسین   مومنی مهمویی     

 

درج در CD

بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی کتاب هدیه های آسمان پسران پایه سوم ابتدایی از دیدگاه معلمان مدارس منطقه ۱۲

محیا فراهانی

ثمین   روشنایی  هانیه سادات   حسینی  محیا   فراهانی  مطهره   ده گر منفرد 

درج در CD

بررسی نظام ارزشیابی توصیفی از دیدگاه آموزگاران ابتدائی منطقه دو یزد

مریم شرفی نیا

مریم   شرفی نیا       

 

درج در CD

تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تفکر نقادانه گریسون

مصطفی صفری

مصطفی   صفری  لیلا   نجارکریمی     

 

درج در CD

بررسی تاثیر رویکردهای تدریس بر مهارت های انتقادی و خودکارآمدی دانش آموزان

معصومه عباسیان

معصومه   عباسیان       

 

درج در CD

بررسی تأثیر آموزش یادگیری انعکاسی بر میزان خودتنظیمی در میان دانش آموزان پایه ششم شهر قم

ملیحه اصغری

ملیحه   اصغری       

 

درج در CD

بررسی جشنوراه جابربن حیان از نگاه مدیران،معاونان وآموزگاران

مهدی علیاری

مهدی   علیاری       

 

درج در CD

تاثیر مهارت‌آموزی مبتنی بر هوش‌های چندگانه در ارتقاء مهارت‌های گفتاری و نوشتاری

مهدیه کریمی

دکتر مهدیه   کریمی دکتر علیرضا   عراقیه     

 

درج در CD

بازی وارسازی و کاربرد آن در برنامه ی درسی ابتدایی

مهرناز گوهری

مهرناز   گوهری دکتر مهدی   واحدی     

 

درج در CD

جستاری بر دیدگاه شناخت‌گرا در مبانی روانشناختی برنامه‌درسی

مهسا انوری آذر

مهسا   انوری آذر  فاطمه   کریمی     

 

درج در CD

واکاوی ابعاد مغفول ارزشیابی توصیفی

مهسا خرم

مهسا   خرم  زهرا   صادقی  شیما   زارع   

 

درج در CD

مقایسه خلاقیت ،خود کارآمدی وعملکرد تحصیلی کودکان دبستانی آموزش دیده با روش مونته سوری وکودکان آموزش دیده عادی

میترا کامیابی

دکتر میترا   کامیابی       

 

درج در CD

تحلیل کانونی رابطه بین فرهنگ مدرسه با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در سال تحصیلی 1397-1398

نسیم مسکینی

آتوسا   زیارت  نسیم   مسکینی     

 

درج در CD

کاربرد تلفیق آموزش دروس مختلف و چگونگی هماهنگی آن با سبک های یادگیری دانش آموزان دوره اول ابتدایی

نیلوفر سعیدی

نیلوفر   سعیدی  فائزه   هرانده     

 

درج در CD

یادگیری مبحث میانگین دوره ابتدایی با استفاده از بازی های بومی و محلی

نیوشا آریاراد

دکتر فرحناز   کیانی  یاسمن   صمدی     

 

درج در CD

تلفیق تربیت جنسی در برنامه درسی دوره ابتدایی: ضرورت ها و بایسته ها

هدایت الله اعتمادی زاده

دکتر هدایت الله   اعتمادی زاده       

 

درج در CD

شناسایی صلاحیت‌ها و تعهدات حرفه‌ای مربیان پیش دبستان

مهرناز بقائی

دکتر علی رضا   عصاره  مهرناز   بقائی     

 

درج در CD

تجربیات کسب شده دانش آموزان از دوره ی پیش دبستانی از دیدگاه والدین در شهرستان ارومیه در سال 1398

فرنوش مرادبگی ثانی

فرنوش   مرادبگی ثانی  پریسا   مقصدعالی     

 

درج در CD

بررسی آموزش معکوس بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان اردستان

محمود زارع جعفری زواره

دکتر محمود   زارع جعفری زواره       

 

درج در CD

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو معکوس بر سازگاری (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان دوره دوم متوسطه در شهرستان مهاباد.

فرزانه مدرسی

فرزانه   مدرسی دکتر جواد   کیهان     

 

درج در CD

بررسی تطبیقی دورۀ پیش‌دبستانی در کشورهای انگلستان، کره‌جنوبی و ایران

دکتر محسن تقی زاده

دکتر محسن   تقی زاده  مسلم   عاقل میررضایی  فاطمه   سعیدی پور   

درج در CD

بررسی میزان تحقق فرصت‌های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامۀ پنجم توسعه کشور

مریم حسین زاده

مریم حسین زاده

درج در CD

مقالات پذیرفته شده در قالب ارائه پوستر
New Page 1

ردیف

عنوان

نویسندگان

نوع پذیرش

1

ابزارهای ارزش یابی توصیفی در مدارس ابتدایی شهرستان الشتر: کج فهمی ها و راهکارها

عیسی زمانیان

ارائه به صورت پوستر

2

اثربخشی روش تدریس جیگ ساو معکوس بر سازگاری (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان دوره دوم متوسطه در شهرستان مهاباد.

فرزانه مدرسی

ارائه به صورت پوستر

3

ارائه الگوی توسعه حرفه ای مداوم معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز: مرور نظام مند

سعیده شاهسونی، مریم براتعلی، دکتر نرگس کشتی آرای

ارائه به صورت پوستر

4

آسیب شناسی دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت و ارائه راهکارهای مناسب برای اثربخشی دوره ها

سیده هماعقیلی دکتر رضوان حکیم زاده  مسعود بیدلی نامنی

ارائه به صورت پوستر

5

آموزش بهداشت و سلامت در کتاب های درسی، حوزه‌ای مغفول در سیستم آموزشیِ ایران

دکترمیمنت عابدینی بلترک

ارائه به صورت پوستر

6

بازنمایی تجارب زیسته معلمان ابتدایی از روند آموزش و بهسازی و توسعه حرفه‌ای معلمان

علی زارعی. دکتر مرضیه دهقانی

ارائه به صورت پوستر

7

بررسی تطبیقی دورۀ پیش‌دبستانی در کشورهای انگلستان، کره‌جنوبی و ایران

دکتر محسن تقی زاده

ارائه به صورت پوستر

8

بررسی دیدگاه معلمان ابتدایی در خصوص افزوده شدن مبحث احتمال به کتابهای ریاضی ابتدایی

دکتر عظیمه سادات خاکباز

سحر صفدری

ارائه به صورت پوستر

9

بررسی میزان توجّه به مؤلفه های محیط زیست در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران

حسن میرزایی

ارائه به صورت پوستر

10

بررسی میزان رضایت معلمان ابتدایی پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی سال 1397 از آموزش پیش از خدمت

دکتر داود میرزایی

ارائه به صورت پوستر

11

بهبود صلاحیت های حرفه ای مربیان قبل از دبستان پیشنیاز کیفیت بخشی به دوره ابتدایی

سحر درستی. دکتر بوسف ادیب

ارائه به صورت پوستر

12

پژوهش روایی روشی برای آموزش و بهسازی معلمان

دکتر مرجان میرشمشیری

ارائه به صورت پوستر

13

تاثیر اجرای رویکرد کلاس معکوس بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دروس علوم و ریاضی در مقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

دکترصمد ایزدی

ارائه به صورت پوستر

14

تاثیر اجرای رویکرد کلاس معکوس برخود تنظیمی در مقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی

دکتر صمد ایزدی. دکتر مصطفی عزیزی شمامی.  فاطمه   نجف نژاد سما کوش

ارائه به صورت پوستر

15

تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر یادگیری مفاهیم دینی دانش آموزان دختر در درس هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی

دکتر جواد کیهان

ارائه به صورت پوستر

16

تاثیر طراحی و اجرای بازی آموزی بر یادگیری و یادداری حروف الفبا دانش آموزان پایه اول ابتدایی

دکتر نسرین محمدحسنی

ارائه به صورت پوستر

17

تبیین الزامات توجه به جایگاه هنر و تربیت زیبایی شناختی در تعلیم و تربیت

فاطمه ابدی.دکتر محمد جوادی پور

ارائه به صورت پوستر

18

تحلیل اهداف تربیت اخلاقی بین دو کشور ایران و ژاپن در دوره ابتدایی با ارزیابی بر برنامه درسی

نرگس کلبادی نژاد

ارائه به صورت پوستر

19

تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره‌ی دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های مسئولیت‌پذیری

دکتر نرگس کشتی آرای

ارائه به صورت پوستر

20

تحلیل محتوای مؤلفه های تربیت اخلاقی در کتاب های درسی دوره ابتدایی

دکتر میمنت عابدینی بلترک

ارائه به صورت پوستر

21

تحلیل مقایسه‌ای نتایج کلاس‌های چندپایه و تک پایه براساس شاخص‌های بهره وری و کارآمدی آموزشی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش شهر بندرعباس)

دکتر وحید معتمدی

ارائه به صورت پوستر

22

تطوّر مفهومی کم توانی ذهنی و پیامدهای آن بر برنامه درسی دوره ابتدایی آموزش و پرورش استثنایی ویژه

دکتر صدیقه کاظمی

ارائه به صورت پوستر

23

تلفیق ریاضیات قومی با برنامه آموزش معلمان دوره ابتدایی در ایران

فاطمه حاج عزیزی . دکتر زهرا گویا

ارائه به صورت پوستر

24

توصیف رابطه بین عدالت آموزشی و یادگیری ادراک شده در مدارس دوره ابتدائی با روش AHP

دکتر پروین صمدی، فاطمه ضیائی مهر

ارائه به صورت پوستر

25

شناسایی وجوه و ابعاد مغفول در برنامه درسی ابتدایی در جهت بهبود کیفیت در آموزش

دکتر مژگان اسمعیل نیا

ارائه به صورت پوستر

26

کاربرد تمرین های مبتنی بر تفکر ژرف اندیشانه در توسعه یادگیری پژوهش محور در درس علوم دوره ابتدایی

خاطره محمد جعفری، مهدی محمدی

ارائه به صورت پوستر

27

الگوی شایستگی دانش آموزان دوره ابتدایی بر اساس رویکرد توسعه پایدار

دکتر راضیه شیرین حصار

دکتر مهدی حمدی

ارائه به صورت پوستر

28

مقایسه احساس تعلق و انگیزش پیشرفت در دو رویکرد کلاس معکوس و سنتی در بین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

فاطمه نجف نژاد. سما کوش. دکتر صمد ایزدی. دکتر مصطفی عزیزی شمامی

ارائه به صورت پوستر

29

نحوه‌ی واکنش معلمان مقطع ابتدایی با تغییر برنامه درسی ریاضی بر اساس سند تحول بنیادین

رضا مالمیر

ارائه به صورت پوستر

30

نظریه ارتباط گرایی پارادایمی جدید در دانش و یادگیری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

دکتر حسن نجفیان دکتر صفرعلی یازرلو دکتر فرشته  افکاری

ارائه به صورت پوستر

31

واکاوی عملکرد معلمان ابتدایی در مواجهه با مسائل بازپاسخ ریاضی

دکتر زهرا رحیمی. دکتر آمنه   عالی . فروغ   عبدالهی

ارائه به صورت پوستر

32

واکاوی نگرش و دیدگاه معلمان در ارتباط با نقش رسانه ها در پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دوره اول ابتدایی مناطق اول و دوم شهرستان سیرجان

شیوا صالحی، دکتر مرضیه دهقانی

ارائه به صورت پوستر

33

یادگیری مبتنی بر بازی راهی برای افزایش سطح سواد زیست محیطی دانش‌آموزان ابتدایی

دکتر مرضیه عبدالوهابی

ارائه به صورت پوستر

34

تبیین گونه های مهارت آموزی در دبستان: یک مطالعه فرا تحلیل

پریسا پورعباد ماسوله

ارائه به صورت پوستر

35

گونه شناسی و ترکیب باورهای معلمان ابتدایی ازتدریس باکیفیت

سارا صفری

ارائه به صورت پوستر

36

رابطه میان فراگرد ارزشیابی توصیفی و روند یادگیری، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

 

احمد عربی جونقانی

 

ارائه به صورت پوستر

37

بررسی رابطه بین شاخصهای عملکرد خانواده، سلامت اجتماعی و خطر گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مقطع متوسطه شهر زرند

احمد امیری خامکانی

ارائه به صورت پوستر

38

شناسایی صلاحیت‌ها و تعهدات حرفه‌ای مربیان پیش دبستان

مهرناز بقائی

ارائه به صورت پوستر

39

تجربیات کسب شده دانش آموزان از دوره ی پیش دبستانی از دیدگاه والدین در شهرستان ارومیه در سال 1398

فرنوش مرادبگی ثانی

 

ارائه به صورت پوستر

40

بررسی آموزش معکوس بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه شهرستان اردستان

محمود زارع جعفری زواره

ارائه به صورت پوستر

41

تربیت شهروندی دیجیتال در دوره ی ابتدایی

ستاره جودزاده

ارائه به صورت پوستر

42

تحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته دانش آموزان از حضور در کلاس های چندپایه

دکتر ژیلا حیدری، مهدی هاشمی. بهفر حیدری

ارائه به صورت پوستر

43

ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی ؛ چالش ها و فرصت ها

مهدی علیاری دکتر مرجان کیان

ارائه به صورت پوستر

44

بررسی جشنوراه جابربن حیان از نگاه مدیران،معاونان وآموزگاران

دانشجوی دکتری مهدی علیاری

ارائه به صورت پوستر

مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی
New Page 1

ردیف

عنوان

نویسندگان

1

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه چهارم ابتدایی از منظر رویکردهای برنامه درسی اسکایرو

 فرزانه   تاری،دکتر رضوان حکیم زاده دکتر نصیبه تاری

2

درس پژوهی و کنش پژوهی راهبردهایی برای خودپژوهی در حوزه تأمل و عمل فکورانه معلم

دکتر پوران خروشی

3

بررسی شاخص های تحقق عدالت آموزشی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش عشایر ایران

دکتر صفرعلی یازرلو

4

ضرورت تربیت جنسی در دوره دبستان: دیدگاه اسلامی (تأملی بر وضع موجود و وضع مطلوب)

فاطمه سادات بیطرفان. دکتر مرضیه   دهقانی. دکتر محمد   جوادی پور

5

تاثیر چندرسانه ای های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان ناشنوا در درس مطالعات اجتماعی

دکتر وحید معتمدی، صدیقه مشکانی ،دکتر نسرین محمدحسنی.

6

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با تربیت سیاسی دانش آموزان دوره ابتدایی

سعید   شیخی. جیران   نادعلی نژاد

7

دیدگاه اعضای جامعۀ مدرسه دربارۀ مفهوم مدرسه‌فراخوانی

دکتر ناصر شیربگی. سیده زهرا   حسینی

8

جایگاه درس علوم در برنامه درسی مدارس

دکترمرجان میرشمشیری

9

ادراک کودکان خیابانی از معنای عدالت تربیتی

دکتر علی نوری . دکتر یوسف   کریمی

10

فضا و مکان، مواد و منابع آموزشی در برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی در چشم اندازی جهانی

دکتر نادر سلسبیلی

11

شناسایی آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران؛ واکاوی پدیده قلدری

دکترزهرا رشیدی

12

آموزش مهارت خواندن در برنامۀ درسی کتاب‌های " بخوانیم" دورۀ ابتدایی بر اساس مدل نیل اندرسون

دکتر فرشته سراج

13

مدیریت دانش شخصی : رهیافت توانمند سازی آموزگاران مقطع ابتدایی

محسن سپهی. دکتر رحمت اله مرزوقی

14

برنامه درسی ایمنی کودکان، پدیده ای محذوف در دوره ابتدایی

دکتر مجتبی   سرهنگی کادیجانی. دکتر علیرضا عراقیه. دکتر علیرضا صادقی

15

بررسی مهمترین مسائل معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 98-97

دکتر حسنعلی گرمابی

16

مطالعه تطبیقی اهداف آموزشی ریاضی دوره ابتدایی در ایران و آمریکا

نرگس   چگینی. دکتر مرضیه   دهقانی

17

تاملی بر دانش عملی معلمان نمونه ابتدایی: دلالت های آن برای آموزش پیش از خدمت معلمان

دکترحسین چهارباشلو

18

تحلیل طرح «عید و داستان» در چگونگی استفاده از فضای مجازی در اوقات فراغت دانش آموزان ابتدایی

دکترسولماز نورآبادی

19

اهداف و مفاهیم اساسی برنامه‌ی درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی در پرتو چشم انداز جهانی

زهرا حجازی . دکتر مرتضی کرمی

20

تبیین ویژگی های برنامه درسی چند فرهنگی بر اساس اهداف تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی

سیده هما عقیلی، دکتررضوان حکیم زاده، دکتر علیرضا صادقی، دکترمجید علی عسگری، مسعود بیدلی نامنی

21

تبیین ارتباط طرح تکالیف مهارت محور و هویت یابی دانش آموزان بر اساس نظریه ی "انسان به منزله عامل"

فاطمه رهبری، حکیمه السادات شریف زاده، دکترمیمنت عابدینی بلترک

22

مشاوره پداگوژیک: حله مفقوده در برنامه درسی دوره ابتدایی

دکتر محمد تقی رودی

23

یادگیری های پنهان دانش آموزان دوره ابتدایی در تعامل با شبکه های ماهواره« یک مطالعه پدیدارشناسانه»

دکتر نرگس کشتی آرای

24

بررسی دلالت های ساختن گرایی برای تکلیف مهارت محور

فروغ خسروی