درخواست کارگاه ها

New Page 1

 

درخواست کارگاه ها 

فرم درخواست برگزاری کارگاه در هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اساتید و اعضا محترم هیات های علمی و متخصصین حوزه های مرتبط با هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، می توانند از طریق تکمیل فرم مربوط به درخواست برگزاری کارگاه درخواست های خود را برای هیات اجرایی همایش ارسال کنند.

ارسال درخواست ها می بایست به آدرس ایمیل   [email protected]باشد.

بدیهی است در صورت موافقت با برگزاری کارگاه اطلاع رسانی های لازم در این خصوص انجام شده و همکاری های لازم جهت برگزاری هر چه بهتر کارگاه ها انجام خواهد گرفت .

 

فرم درخواست کارگاه