زمان بندی برنامه ها

برنامه های همایش
New Page 1

برنامه همایش برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانی- روز اول

عنوان برنامه

زمان

مکان

پذیرش

8:30-8

سالن کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35-8:30

پخش کلیپ دانشگاه و دانشکده

8:40-8:35

خیر مقدم خانم دکتر الهه حجازی

ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

8:45-8:40

خیر مقدم آقای دکتر  محمد جوادی پور

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی

8:50-8:45

گزارش خانم دکتر مرضیه دهقانی

دبیر علمی همایش

9-8:50

سخنرانی جناب آقای دکتر حاجی میرزایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

9:25-9:05

پخش کلیپ انجمن و همایش

9:30- 9:25

سخنرانی آقای دکتر محمود مهرمحمدی

استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان:

"جایگاه زبان انگلیسی در برنامه درسی دوره ابتدایی با نگاه به آینده"

9:55-9:35

سرود دانش­آموزان ابتدایی

10-9:55

سخنرانی آقای دکتر حسن ملکی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان:

"صراط و سبل تربیت کودک در برنامه درسی ملی

10:20-10

پذیرایی (میان وعده)

10:35-10:20

نشست تخصصی اول (مدیر نشست: خانم دکتر نیکنام)

نقد ساختار و محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی

دکتر حکیم زاده، دکترسرکارانی، دکتر فاضلی، دکتر علی عسکری، دکتر امانی طهرانی

12:35-10:35

ناهار و نماز

14-12:40

سالن­غذاخوری - نمازخانه

سخنرانی آقای دکتر خسرو باقری

استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با عنوان:

چیستی کودکی و تربیت کودک

14:20-14

سالن کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سخنرانی آقای دکتر مقصود فراستخواه

استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی با عنوان:

آموزش ابتدایی در ایران و رنجهایش

14:40-14:20

سخنرانی آقای دکتر  یحیی قائدی

دانشیار دانشگاه خوارزمی با عنوان:

فلسفه برای کودکان: تحولی بنیادین در برنامه درسی پیش دبستان و دبستان

15-14:40

 

پذیرایی (میان وعده)

15:15-15

 

ارایه مقالات شفاهی

 

سالن کوثر

سالن شورا

کلاس 301

17:35-15:15

8 مقاله

8 مقاله

8 مقاله

 

اعضای هیات رئیسه

دکترفتحی، دکترعلی عسگری، دکتر عصاره  و دکترآرمند، دکتر پروین احمدی

دکترگویا، دکترایزدی، دکتر ادیب، دکتر یادگارزاده، دکتر حاتمی، دکترکشتی آرای     

دکترعارفی، دکتر صمدی، دکترمرزوقی، دکتر صفایی موحد، دکتر نوری   

15:35-15:20

عنوان مقاله و

اسامی نویسنده

یادگیری­های پنهان دانش آموزان دوره ابتدایی در تعامل با شبکه های ماهواره" یک مطالعه پدیدارشناسانه"

(دکترکشتی آرای و زهرا قدم زن )

تحلیل طرح «عید و داستان» در چگونگی استفاده از فضای مجازی در اوقات فراغت دانش آموزان ابتدایی

(رضوانه امینی گلستانی، دکتر سولماز نورآبادی)

تبیین ویژگی های برنامه درسی چند فرهنگی بر اساس اهداف تعلیم و تربیت آموزش ابتدایی

(سیده هماعقیلی، دکتررضوان حکیم زاده، دکترعلیرضا صادقی، دکترمجید علی عسگری، مسعود بیدلی نامنی)

15:50-15:35

عنوان مقاله و

اسامی نویسنده

فضا و مکان، مواد و منابع آموزشی در برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی در چشم اندازی جهانی

( دکتر نادر سلسبیلی)

تحلیل محتوای کتاب درسی ریاضی پایه چهارم ابتدایی از منظر رویکردهای برنامه درسی اسکایرو

(فرزانه تاری، دکتر رضوان حکیم زاده،

دکترنصیبه تاری)

 

اهداف و مفاهیم اساسی برنامه‌ی درسی تربیت جنسی دوره ابتدایی در پرتو چشم انداز جهانی 

(زهرا حجازی، دکتر مرتضی کرمی)

16:05-15:50

عنوان مقاله و اسامی نویسنده

تاثیر طراحی و اجرای بازی  آموزی بر یادگیری و یادداری حروف الفبا دانش آموزان ابتدایی

( فریبا کاظمی، دکتر نسرین محمد حسنی و دکتریوسف مهدوی نسب )

تربیت جنسی در دوره دبستان (تأملی بر وضع موجود و وضع مطلوب)

(فاطمه السادات بیطرفان،  دکتر مرضیه دهقانی، دکتر محمد جوادی­پور)

برنامه درسی  آموزش مهارت خواندن در برنامه درسی کتابهای دوره ابتدائی براساس مدل نیل اندرسون

 

(فرشته سراج)

16:20-16:05

عنوان مقاله و

اسامی نویسنده

برنامه درسی شناسایی آسیب­های اجتماعی دانش­آموزان مقطع ابتدائی شهر تهران: واکاوی پدیده قلدری

 

( دکتر زهرا رشیدی)

 

برنامه درسی ایمنی کودکان، پدیده محذوف در دوره ابتدایی

 

(مجتبی سرهنگی کادیجانی،

دکترعلیرضا عراقیه، دکترپری سوسهابی، دکتر علیرضا صادقی، دکتر امیرحسین مهدیزاده)

تبیین ارتباط طرح تکالیف مهارت محور و هویت یابی دانش آموزان بر اساس نظریه "انسان به منزله عامل"

(فاطمه رهبری، حکیمه السادات شریف زاده، دکترمیمنت عابدینی بلترک)

16:35-16:20

عنوان مقاله و

اسامی نویسنده

بررسی شاخص های تحقق عدالت آموزشی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش عشایر ایران

(دکترصفر یازرلو، دکتر فرشته افکاری، حسن نجفی)

مشاوره پداگوژیک: حلقه مفقوده در برنامه درسی دوره ابتدائی

 

( دکتر محمد تقی رودی )

مطالعه تطبیقی اهداف آموزشی ریاضی دوره ابتدایی در ایران و آمریکا 

(نرگس چگینی، دکتر مرضیه دهقانی)

16:50-16:35

عنوان و

اسامی نویسنده

درس پژوهی و کنش پژوهی راهبردهایی برای خودپژوهی در حوزه تأمل و عمل فکورانه معلم

( دکترپوران خروشی )

بررسی دلالت های ساختن گرایی برای تکلیف مهارت محور

(فروغ خسروی)

درک اعضای جامعۀ مدرسه دربارۀ مفهوم مدرسه ‌فراخوان

 

(سیده زهرا حسینی، دکتر ناصر شیربیگی)

 

17:05-16:50

عنوان مقاله و

اسامی نویسنده

تاملی بر دانش عملی معلمان نمونه ابتدایی: دلالت های آن برای آموزش پیش از خدمت معلمان

( دکتر حسین چهارباشلو)

مدیریت دانش شخصی: رهیافت توانمند سازی آموزگاران مقطع ابتدایی

(محسن سپهی، دکتر رحمتاله مرزوقی)

جایگاه و ارتباط افقی برنامه درسی علوم با سایر برنامه­های درسی مقطع ابتدائی

(دکترمرجان میرشمشیری)

 

17:20-17:05

عنوان مقاله و

اسامی نویسنده

ادراک کودکان خیابانی از معنای عدالت تربیتی

 

(  دکترعلی نوری، دکتر یوسف کریمی )

 

بررسی مهمترین مسائل معلمان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 98-97

(دکترحسنعلی گرمایی)

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با  تربیت سیاسی  دانش آموزان دوره ابتدایی

(مهدیه  خسروی، سعید شیخی، جیران نادعلی نژاد)

17:35-17:20

           

 

 


 

برنامه همایش برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانی- روز دوم

 

عنوان برنامه

زمان

مکان

 

پذیرش

8:30-8

سالن

کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

ارایه تجربه های موفق معلمان و مدیران مدارس ابتدایی

مدیر برنامه: آقای دکتر خسروی

10:30-8:30

 

پذیرایی (میان وعده)

10:50-10:30

 

برنامه زنده و آزاد مطالبات دانش آموزان مطالبه گر و فکور دوره ابتدایی و پاسخ به آنان

پاسخ دهندگان: دکتر رضوان حکیم زاده، دکتر حسین خنیفر، دکتر سعید ربوشه

مدیر برنامه: آقای دکتر صادقی

12:15-10:50

 

مطالعه مقالات پوستری(پوستر خوانی)

اعضای هیات رئیسه: دکتر نورآبادی، دکتر افکاری، دکتر نارنجی، دکتر اکرادی، دکتر جعفری

12:50-12:15

 

ناهار و نماز

14-12:50

سالن غذاخوری - نمازخانه

 

نشست تخصصی دوم(مدیر نشست: دکتر قادری)

چالش­های زبان آموزی در دوره ابتدایی

دکتر مهرمحمدی، دکتر نوید ادهم، حجت الاسلام علی ذوعلم، دکتر  صادقی

15:30-14

سالن

کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

پذیرایی (میان وعده)

15:50-15:30

 

برنامه اختتامیه

سخنرانی خانم دکتر رضوان حکیم زاده

دانشیار دانشگاه تهران و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با عنوان:

"دوره ابتدایی در ایران: وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب"

16:10-15:50

 

 

سخنرانی آقای دکتر حسین خنیفر

استاد دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه فرهنگیان با عنوان:

تجربه زیسته ژاپن پژوهی در سال 2020: راز کاوی دوره ابتدایی هنشو

16:30-16:10

 

سخنرانی حجت الاسلام علی ذوعلم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با عنوان:

باز طراحی دورة اول ابتدایی: ضرورت‌ها و چشم‌اندازها

16:50-16:30

 

برنامه نکوداشت دکتر محمد حسین پروند

همراه با اظهارات:

خانم دکتر حجازی،آقای دکتر ملکی، آقای دکتر شرفی و آقای دکتر جوادی­پور

17:50-16:50

 

قرائت بیانیه همایش و تجلیل از مقالات برتر، سخنرانان کلیدی، اعضای پنل­ها،  اعضای هیات رئیسه، کمیته علمی و اجرایی همایش

18-17:50