کاربر گرامی،
با تشکر از تمایل شما برای عضویت در سیستم دبیرخانه کنفرانس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، برای عضویت، ابتدا کشور خود را انتخاب نمایید.
انتخاب کشور متبوع Please Select Your Country
  توجه
  • چنانچه در کنفرانس های سال های گذشته شرکت داشته اید، ممکن است اطلاعات شما در سیستم وجود داشته باشد؛ قبل از عضویت با نام کاربری و رمز های قبلی خود، سعی در ورود به سیستم نمایید.
  • اگر اطلاعات عضویت خود را فراموش نموده اید یا نمی دانید، می توانید با کمک بخش بازیابی اطلاعات کاربری آنها را به دست آورید.